Koráb v Těšeticích, 2024

Doplnění herních prvků před základní školou.

Dětské hřiště na zahrádce Hostince U Anděla v Prostějově, 2024

Výměna starých herních prvků za nové z akátu

Lanový park a herní prvky v Moravském Berouně, 2023

Doplnění současných herních prvků v parku.

Fit prvky z akátu v Javoříčku, 2023

Doplnění současných prvků.

Dětská hřiště a mobiliář ve Vrbátkách, 2023

Zahrada komunitního centra v Praze, 2023

Herní prvky z akátu, posezení a trampolína pro malé návštěvníky komunitního centra.

Komunitní centrum v Praze, 2023

Chýše a rozcestník z akátu.

Fit prvky z akátu ve Štěpánově, 2022

Instalace několika posilovacích prvků podél cesty pro pěší.

Dětské hřiště a workout u fotbalového hřiště v Kralicích na Hané, 2022

Dětské hřiště v Ratajích, 2022

Zasazení akátových prvků do parku v Ratajích.

Herní prvky v MŠ Domašov nad Bystřicí, 2022

Doplnění akátových herních prvků na zahradu mateřské školy.

Herní prvky v Dubanech, 2022

Herní prvky v MŠ Štětovice, 2022

Herní prvky v MŠ Vrbátky, 2022

Doplnění herních prvků z akátu a dubu.

Dopadová plocha k interaktivní průlezce v OC Černý most v Praze, 2021

Herní prvky v MŠ Domašov nad Bystřicí, 2021

Herní prvky v MŠ ve Vrbátkách, 2021

Dětské hřiště v ZŠ Kralice na Hané, 2021

Fitness prvky v Žernově, 2021

Doplnění sportoviště o akátové fit prvky.

Cvičební prvky pro seniory ve Štěpánově, 2021

Akátové prvky určené k udržování kondice seniorů.

Komunitní centrum v Olomouci, 2021

Dotvoření prostoru z akátu a jasanu.

Multifunkční hřiště u ZŠ v Dubanech, 2020

Vytvoření hrací plochy s povrchem SmartSoft pro děti ZŠ na základě návrhu učitelského sboru.

Dětské hřiště v Jesenici u Prahy, 2020

Výměna starých herních prvků za nové z akátu a kovový kolotoč.

 

 

 

 

 

 

Workoutové hřiště v Prostějově, 2020

Doplnění dvou prvků – ručkovací žebřík a lanová pyramida.

Nízké lanové překážky, mobiliář a nové sedáky kolem pískoviště v MŠ Demlova v Olomouci, 2020

Výměna starých herních prvků a mobiliáře za nové z akátu.

 

 

 

 

Lavička kolem stromu ve Vrbátkách, 2019

Akátové posezení ve stínu smrku.

Fitness prvky v Pojbukách u Tábora, 2019

Akátové prvky určené k posílení a protažení těla.

     

 

 

Komunitní centrum v Ústíně (Snoezelen), 2019

Prostor pro cvičení a relaxaci osob se speciálními potřebami.

   

 

Dětské hřiště v MŠ Mozartova v Olomouci, 2019

Herní prvky z akátu, stínění na pískoviště, lanová dráha.

 

 

Dětské hřiště v ZŠ Vřesovice u Prostějova, 2019

Hřiště vyrobené z akátových hexagonů.

 

Fitness prvky ve Štětovicích, 2019

Akátové prvky pro zlepšení kondice nejen dětí.

 

Dětské hřiště u Hospůdky mlýn v Olomouci, 2019

Dětské hřiště s lanovými překážkami a houpačkami z houževnatého akátu.

 

Interiérové lanové centrum v OC Letňany v Praze, 2018

Dvoupatrové lanové centrum s různými dovednostními překážkami vyrobené z akátu.

 

Interiérové dětské hřiště v OC Olympia v Plzni, 2018

Dvoupatrový koutek s prolézacími prvky z KVH hranolů.

Dětské hřiště v Moravské Hůzové, 2018

Dětské hřiště s lanovými překážkami vyrobené z odolného akátu.

 

Dětské hřiště ZŠ Monty Ostrava, 2018

Dětské hřiště a fitness sestava z odolného akátového dřeva.

   

 

Dětský lanový park Vrbátky, 2018

    

 

Autobusové zastávky Dětřichov, 2017

Speciální zastávky z modřínového dřeva ….

  

 

Dětské hřiště Benátky u Štěpánova, 2017

  

Dětské hřiště v Paloníně, 2017

    

Lanovka na Ondřejníku, 2017

Přírodní herní prvky v MŠ Mrsklesy, 2016

  

Zábavní park Krokodýlek v Olomouci, 2016

    

    

Naučná stezka „Beskydské nebe“ na Horečkách, 2015

    

  

Lanový park na Ostravici, 2015

    

Multismyslový koutek v Pevnosti poznání v Olomouci, 2015

    

Dětské hřiště v MŠ Smetanova v Prostějově, 2014

    

Dětský koutek v kavárně ve Šternberku, 2014

    

    

Dětské hřiště v ZŠ Bedihošť, 2014

    

Dětský koutek v Dětském domově v Dědině Mládeže (SR), 2013

  

Dětské lanové centrum na dopravním hřišti v Prostějově, 2012

    

  

Interiérové dětské hřiště v rodinném centru v Huslenkách, 2012

    

Dětské hřiště u restaurace v Čechách u Přerova, 2012

    

Dětský koutek ve VZ Ovčárna, 2011

  

Dětský koutek ve Sporthotelu Kurzovní pod Pradědem, 2010

  

To Top