Každý provozovatel dětského hřiště či koutku má povinnost provádět hlavní roční kontrolu vyplývající z technických norem ČSN EN 1176 „Zařízení a povrch dětského hřiště“, za účelem zjištění celkové úrovně bezpečnosti zařízení, základů a povrchu hřiště. Revizní prohlídka však nezbavuje provozovatele povinnosti provádět pravidelné měsíční kontroly a údržbu dětského hřiště vč. průběžného ověřování bezpečnosti instalovaných herních prvků.

Nabízíme provedení hlavní roční kontroly revizním technikem a odstranění drobnějších závad či nedostatků hřiště na místě během kontroly, případně navrhneme jiné optimální rešení. Kontrola je zaměřena na celkovou úroveň bezpečnosti zařízení, tj. na nadměrné opotřebení některých částí nebo chybějící části, ostré kraje, soudržnost konstrukce, odkrytí základů, kvalitu a množství dopadové plochy.

Provádíme také periodické prohlídky osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) proti pádu z výšky, dále pořádáme odborná školení a kurzy pro bezpečný pohyb ve výšce a správné používání horolezecké techniky, poradenství a zároveň také prodej OOPP (Orsus.cz).

To Top